You Are Good (YAG)

Met basisschool De Empel als voorbeeld startten ook wij op de Bunders in 2014 met een project om te werken aan het pedagogisch klimaat.

Je bent (goed) zoals je bent! Respect voor jezelf en voor de ander is nodig voor verbondenheid in de groep. Pesten en gepest worden komt vooral door 'ongenoegen' over niet vervulde menselijke basisbehoeften. (autonomie, relatie en competentie) Met andere woorden: ik mag mijn eigen keuzes maken, ik hoor erbij en ik kan iets. Elkaar (echt) beter leren kennen draagt bij aan meer respect voor elkaar. Zelfvertrouwen creëert betrokkenheid bij de ander en daarna verbondenheid in en met een groep. Verbondenheid voorkomt dat conflicten uitmonden in calamiteiten. Verbondenheid voorkomt dat iemand wordt buitengesloten. Een positieve en veilige leefsfeer zorgt voor een positieve en veilige leersfeer.

Op deze pagina willen wij eenieder die er in geïnteresseerd is op de hoogte houden van wat YAG inhoudt. Lees hier de folder!

YAG is een project van, voor en door kinderen, ouders en leerkrachten.