08-01-2021

Als alles meezit, staat de school er met de start van schooljaar 2022/23. De voorbereiding voor de nieuwbouw van onze basisschool kan beginnen. Het college van B&W heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Het gebouw staat er al vanaf 1977 en is aan vervanging toe. Wethouder Coby van der Pas: “We zijn blij dat de voorbereidingen van start kunnen. Het oude gebouw voldoet niet meer aan de wensen en eisen van de huidige tijd. De Bunders krijgt straks een basisschool die voldoet aan de eisen van eigentijds onderwijs, gezondheid en duurzaamheid! Deze nieuwe school betekent weer een belangrijke stap voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Meierijstad.”

In de begroting 2020 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwbouw. Zodra bekend is welk bouwbedrijf onze school gaat bouwen, wordt de raad gevraagd om een krediet om de school daarvoor beschikbaar te stellen. De planning is dan om in de loop van dit jaar te beginnen met nieuwbouw en als alles meezit, staat de school er met de start van schooljaar 2022/23.

Lees verder artikel Kliknieuws