20-09-2021

Nog een keertje door je oude school wandelen en gezellig bijpraten met oud-leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen, dat gebeurde op zaterdag 18 september 2021 tijdens de reünie. Hier is volop gebruik van gemaakt! Wat is het een ontzettende leuke, geanimeerde avond geworden. 

Oud-directeur Martin Post haalt herinneringen op en schetst een stukje van de geschiedenis: "Toen ik in 1976 benoemd werd tot directeur van de toekomstige basisschool in De Bunders, kwamen de eerste leerlingen uit deze nieuwbouwwijk naar de Lambertusschool, soms met busvervoer. Met medewerking van de architect konden we onze onderwijsvisie goed vertalen in een mooi en opvallend schoolgebouw. De wijk groeide hard, onze school groeide nog harder. In 1985 werd de Wet op het Basisonderwijs van kracht maar in de jaren daarvoor waren we al een experimentele basisschool, met onderbouw- en bovenbouw-units, weekopeningen en weeksluitingen en een keuze-uur. En extra fijne herinneringen heb ik daarnaast aan de slotweek, het schoolkamp voor groep 8 en de schoolreizen. Samen met juffrouw Lita had ik groep 8, maar al gauw was ik alleen maar directeur met een heleboel personeel en een heleboel leerlingen. In die jaren reed ik dagelijks op de fiets met mijn dochters Marieke en Hanneke van huis naar school en weer terug. De groei hield niet op want er waren noodlokalen nodig op het asfaltplein en weer enkele jaren later waren er noodlokalen nodig aan het Lookveld. Even later werd daar basisschool ‘t Heibosch gebouwd, en afgesplitst van De Bunders. Het was al die jaren hard werken, maar ook met veel plezier en met alle medewerking van ouders. Ik hoop natuurlijk dat jullie vanavond ook met veel plezier en goede herinneringen kunnen terugkijken op jullie tijd op onze school".

Lees het verslag en kijk het filmpje van Meierijstad.nl/nieuws