21-08-2018

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt vanaf groep 1 op zowel basisschool De Bunders als ‘t Heibosch Engelse les gegeven. Aan de basis hiervan staat leerkracht Heleen Ketelaars, die samen met Nique Kranenburg (docent Engels/ NT2 / remedial teacher) een beleidsplan voor Internationalisering geschreven heeft. Met inzet van de kennisgroep Engels, bestaande uit diverse leerkrachten van beide scholen, is het gelukt om een subsidie Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO) in de wacht te slepen. Directeur Minèt Peters is in haar sas met de toegekende subsidie, maar nog meer met het feit dat het gaat lukken om een doorgaande leerlijn te ontwikkelen, dit is uniek voor Veghelse begrippen. Vooralsnog zijn 't Heibosch en De Bunders de enige twee basisscholen in Veghel die Engels aanbieden vanaf groep 1 t/m groep 8. Op basis van de goede, inhoudelijke verantwoording van het beleidsplan is de subsidie toegekend. Het geeft de scholen de mogelijkheid om een goede start te maken met VVTO. Het is wetenschappelijk aangetoond dat met name (jonge) kinderen het natuurlijke vermogen hebben zich een vreemde taal snel eigen te maken. Buiten dat, maakt het leren van een vreemde taal kinderen nog meer bewust van de wereld om hen heen. Het draagt in een belangrijke mate bij aan een stuk burgerschapsvorming. Een betere kennis van de Engelse taal zorgt er bovendien voor dat de aansluiting naar het voortgezet onderwijs soepeler verloopt. De subsidie zal voor het belangrijkste deel worden gebruikt voor de scholing van het team. Scholing vindt plaats op het gebied van didactiek en taalvaardigheid. Ook is er een gedeelte van het geld bestemd voor een methode en aanschaf van andere lesmaterialen. De Skipov kennisgroep Engels bestaat uit bevlogen leerkrachten Heleen Ketelaars, Hèlen Willems, Colleen Abram, Marja Hurkens en Sabine Romp.