Basisschool De Bunders ligt in de Veghelse wijk De Busselbunders. We hebben een gezellig schoolgebouw met rondom veel ruimte zodat we een optimale leer- en leefomgeving kunnen bieden. Onze school heeft zo’n 200 leerlingen. De Bunders is een fijne school met geweldige leerkrachten. Zij hanteren een prima balans tussen het cognitieve (kennisvakken) en het sociaal-emotionele. Want beide zijn even belangrijk om een kind te laten groeien.

Als iets De Bunders typeert, dan is het de ‘Jij bent goed’-filosofie. ‘Jij bent goed zoals je bent en jij mag er zijn’. Op die manier gaan we met elkaar om op De Bunders. Leerlingen leren het al vanaf groep 1. Ze worden bewust positief benaderd en uitgedaagd. Onze leerlingen leren bijvoorbeeld uit te spreken: “Hoe voel je je? Wat kan ik doen zodat jij je beter voelt?” Als je dat als kind al kunt zeggen en de impact ervan begrijpt, dan heb je daar als volwassene later heel veel aan. Dan zeg je op de schoolreünie: “Wat was het fijn op De Bunders.”
Door onze manier van werken, zitten onze leerlingen goed in hun vel. Het zijn jonge, sociale en zelfstandige mensen die weerbaar zijn en die durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden. Leergierige kinderen die zich staande weten te houden in een snel veranderende wereld. Omdat ze weten: ‘Ik ben goed!’

De Bunders maakt onderdeel uit van Skipov. Dit is een samenwerkingsverband van veertien basisscholen in en rond Veghel. De scholen vormen onderling een hechte eenheid.

Skipov ondersteunt en ontzorgt de aangesloten scholen maximaal. Zodat onze tijd en aandacht zoveel mogelijk kunnen uitgaan naar optimaal onderwijs. Skipov is uitgegroeid tot een kennis- en samenwerkingsgemeenschap met een efficiënte bedrijfsvoering. Zij kan daarom 3.000 leerlingen en hun ouders en 250 leerkrachten op passende wijze ondersteunen en begeleiden. U staat dus nooit alleen binnen Skipov.

Skipov staat voor ‘Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Veghel’. Kinderen van alle geloven en culturen zijn welkom bij ons. Respectvol met elkaar omgaan, dat staat bij ons voorop.